2020-09-22 - Kunst & Cultuur Brielle - Header website-Erfgoed.jpg

 

CCPO Brielle


 
 
Platform Kunst-, cultuur- en erfgoededucatie
 
De Culturele Commissie Primair Onderwijs Brielle (CCPO) is een samenwerkingsverband van schoolbesturen (scholen) binnen het Primair Onderwijs Brielle en de gemeente Brielle. Vertegenwoordigers van alle geledingen hebben zitting in de commissie. Elke school heeft een contactpersoon. De CCPO o.l.v. de coördinator en de voorzitter komt meerdere keren per jaar bijeen.
 
Doel van het platform:
 
  • samenwerking bewerkstelligen tussen de vragende scholen en aanbieders van activiteiten op het gebied van kunst-, cultuur- en erfgoededucatie
  • het ontwikkelen van een samenhangend aanbod op dit gebied ten behoeve van de scholen
 
De middelen voor de uitvoering van het aanbod bestaan uit de rijksbijdrage aan de scholen voor dit doel en een subsidie van de gemeente Brielle. De coördinator van de stichting coördineert het cultuurmenu en de uitvoering daarvan en beheert het budget.

 
Kijk voor hier voor meer informatie