2020-09-22 - Kunst & Cultuur Brielle - Header website-Erfgoed.jpg

DRAAG BIJ AAN EEN BRUISEND CULTUURKLIMAAT!

Stichting Kunst en Cultuur Brielle draagt zorg voor een breed theaterprogramma, een uitgebreid en gevarieerd aanbod van evenementen en diverse projecten voor jong en oud. Hierdoor staan we middenin de samenleving en dragen we bij aan bruisend kunst- en cultuurklimaat in Brielle. We zijn afhankelijk van subsidies, sponsoring en giften om door te kunnen gaan met:


- coördinatie en afstemming van de culturele en kunstzinnige sector,
- het opbouwen en onderhouden van een netwerk in de culturele en kunstzinnige sector en alle belanghebbenden daarbij,
- ondersteuning van de kunstzinnige en culturele sector,
- realiseren van een jaarlijks theaterprogramma,
- initiëren en organiseren van vernieuwende activiteiten ,
- het instandhouden van een cultureel en kunstzinnig programma voor Brielle.

U kunt doneren aan Stichting Kunst en Cultuur Brielle via rekeningnummer NL74 RABO 0105 5810 89.
Graag onder vermelding van 'donatie'.


Doneren met Belastingvoordeel

Stichting Kunst en Cultuur Brielle is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft zodanig een ANBI-status.

ANBI is in het leven geroepen door de Nederlandse Belastingdienst. Goede doelen, kerkgenootschappen en verenigingen kunnen zich aanmelden bij de Belastingdienst om aangemerkt te worden als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI-status geeft donateurs de mogelijkheid om hun giften aan ANBI’s af te trekken voor de belasting.

Ook Stichting Kunst en Cultuur Brielle is aangemerkt als ANBI. Hiermee zijn giften aan onze stichting aftrekbaar voor de belasting.

Hiervoor geldt een drempel van 1% van het belastbaar inkomen. Wat er van het totaal(jaar)bedrag van uw giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen bóven dit drempelbedrag uitkomt, kunt u aftrekken voor de belasting.

Steunt u onze stichting met een periodieke gift, vastgelegd in een overeenkomst, dan geldt de drempel van 1% niet en kunt u het volledige bedrag aftrekken van de belasting. Voor een periodieke gift was voorheen een notariële akte nodig, tegenwoordig kan dit met een ’Overeenkomst periodieke gift in geld’, klik hier voor de link.

U kunt onze ANBI-vermelding terugvinden op de website van de Belastingdienst met het programma ANBI opzoeken. Zoekt u op "Stichting Kunst en Cultuur" en "Brielle".

Voor algemene informatie kunt u kijken op www.belastingdienst.nl/anbi