2020-09-22 - Kunst & Cultuur Brielle - Header website-Erfgoed.jpg
 

Stichting Kunst en Cultuur Brielle is op 7 juni 2001 opgericht.


Hoofdtaken
 
  •  coördinatie en afstemming van de sector kunst en cultuur in Brielle
  •  het opbouwen en onderhouden van een netwerk op het gebied van kunst en cultuur.
  •  ondersteuning van de sector
  •  realiseren van een jaarlijks theaterprogramma
  •  initiëren en organiseren van vernieuwende activiteiten op het terrein van de kunst-, cultuur- en erfgoededucatie 
  •  het instand houden van een cultureel en kunstzinnig programma voor Brielle
  
Doelstelling
Een belangrijke doelstelling is het ontwikkelen en/of organiseren van culturele en kunstzinnige evenementen. Een andere doelstelling is samenhang aanbrengen in het veelzijdige en grote aanbod.
 
K&C Brielle probeert haar doel te verwezenlijken door het organiseren van culturele evenementen,
  • het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting en ondersteuning aan andere instellingen, organisaties en personen en structureel overleg met de gemeente Brielle.
 
Adviserende rol
Ook speelt K&C Brielle een adviserende rol. Hieronder kan verstaan worden:
  
  • Het geven van advies en ondersteuning bij programmaontwikkeling
  • Het ondersteunen van instellingen bij het aanvragen van gelden uit fondsen, gemeentesubsidies en sponsorgelden. Samenwerking met het servicepunt 'vrijwilligers' is in een aantal gevallen denkbaar. 
  • Het vervullen van de rol van belangenbehartiger voor de sector naar de gemeente.  
Faciliteiten
Het blijkt dat veel instellingen het vinden van geschikte en betaalbare ruimtes in Brielle als een knelpunt ervaren. K&C Brielle wil hulp bieden door het geven van informatie en advies. We spelen een rol als makelaar/bemiddelaar tussen instellingen in vraag en aanbod naar ruimte en als belangenbehartiger naar de gemeente en andere verhuurders toe.

Lees meer in het beleidsplan.
Klik hier voor het beloningsbeleid van Stichting Kunst en Cultuur Brielle.
Bekijk hier het laatste jaarverslag.

Informatie over het bestuur van de stichting vindt u hier.
Informatie over de werkgroep Brielle van de stichting vindt u hier.
Informatie over wie betaalde medewerkers van de stichting zijn vindt u hier.

Wilt u doneren, klik dan hier voor informatie en onze ANBI-status.